ÖLÜMÜNÜN 8. YILINDA CAN YUCEL’I ANIYORUZ…

haberler-bant2.jpg

Þiirimizin ve edebiyatýmýzýn büyük ustalarýndan  Can Yücel,
ölümünün 8. yýl dönümünde, 12 Aðustos’ta Muðla’nýn Datça ilçesindeki
mezarý baþýnda sevenlerince anýldý.
Can Yücel’in Datça’daki mezarý baþýnda düzenlenen törene katýlanlar,
þairin mezarýna çiçekler býraktý, þiirlerini mýrýldandý…

canbaba-1.jpg