OÐUZ GÜREL’E ÝSPANYA’DAN BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ…

haberler-bant

 oguz-ispanya

 Bu yýl konusu cinsel ayrýmcýlýk olan belirlenen 2.Ýspanya Santomera Karikatür Yarýþmasý sonuçlandý..
2.Ýspanya Santomera Karikatür Yarýþmasýnda Türkiye'den Oðuz Gürel'e birincilik ödülü verilirken,
ikincilik ödülü Ukranya dan Yuri Kosobukin in oldu..
Yarýþma da Accesit Prize ödüllerini Çin den Rung Tang Lee ve Ýspanya dan Yawar kazandý..

Sevgili Oðuz Gürel'i kutluyoruz… DQ