NEWS.. HABERLER…

a-news-bant.jpg

festivalhumor.jpg

http://www.festivalhumorgrafico.eu

***

izkus-kursatzaman.jpg

2.LIK ÖDÜLÜ: KÜRSAT ZAMAN

IZKUS 3. ULUSAL KARIKATÜR YARISMA SONUCLARI AÇIKLANDI

Bu yýl üçüncüsü düzenlenen, Ýzmir’de geleneksel bir yarýþmaya dönüþen
3. Ulusal Kuþ Cenneti Karikatür Yarýþmasý sonuçlarý açýklandý.
166 çizerin 355 karikatürle katýldýðý yarýþmada,
18 yaþ altý mansiyon ödülü için 56 çizer 101 karikatürle katýldý.
Jürinin titiz çalýþmarý sonucunda; 1.lik ödülüne
Muammer Kotbaþ deðer bulunurken,
2. Kürþat Zaman 3. Muammer Bilen oldu.
Mansiyon ödüllerinde ise
1. Þevket Yalaz
2. Ömer Çam
3. Özgün Abay (18 yaþ altý) oldu.