NASREDDIN HOCA’DA BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANAN KARIKATÜR CALINTI MI?

haberler-bant2.jpg

27. ULUSLARARASI NASREDDIN HOCA  KARÝKATÜR YARIÞMASI’NDA  BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANAN IGOR NIKITIN’ÝN KARÝKATÜRÜ, 1995 YILINDA ÝRAN BÝENALÝ’NDE ÖDÜL ALAN ÝTALYAN ÇÝZER MARKO DANGELIS’ÝN KARÝKATÜRÜYLE BÜYÜK BENZERLÝK TAÞIYOR. ÝRAN CARTOON SÝTESÝ, HER ÝKÝ KARÝKATÜRÜ DE “ESÝNLENME, ÇALINTI VEYA KOPYA” OLDUÐU KONUSUNDA YORUM YAPMADAN YAYINLADI…

WAS THE CARTOON WHICH WON THE GRAND PRIZE IN NASREDDIN HODJA PLAGIARIZED?
Igor Nikitin’s cartoon which won the biggest prize in 27th International Nasreddin Hodja Cartoon Contest is very similar to Italian cartoonist Marko Dangelis’s cartoon which won an award in Iran Bienal in 1995. Iran cartoon website published both cartoons without any comments such as “inspiration” or “plagirism or copy.”

nasreddin-prize.jpg