NASREDDIN HOCA YARIÞMASIYA ÝLGÝLÝ TARTIÞMA RADIKAL’DE YAYINLANDI…

haberler-bant2.jpg

27. ULUSLARARASI NASREDDIN HOCA KARÝKATÜR YARIÞMASI’NDAKÝ BÜYÜK ÖDÜLÜ ALAN TARTIÞMALI KARÝKATÜR KONUSU
RADÝKAL GAZETESÝ’NE DE HABER OLDU. KONUYLA ÝLGÝLÝ TAN ORAL VE KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ BAÞKANI METÝN PEKER’ÝN GÖRÜÞLERÝNE YER VEREN HABERDE,
DON QUICHOTTE’A BU KONUDAKÝ GÖRÜÞLERÝNÝ E-MAÝL OLARAK YOLLAYAN 12 YIL ÖNCE AYNI KARÝKATÜRÜN BENZERÝNÝ ÇÝZEN ÝTALYAN ÇÝZER MARCO DE ANGELÝS’ÝN SATIRLARINA DA YER VERÝLMÝÞ…

radikal-nasreddin.jpg

HABERÝ ÝNTERNETTEN ÝZLEMEK ÝÇÝN:

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=229688