MUSTAFA YILDIZ’A GAZETECILIK ÖDÜLÜ…

news-bant.jpg

myildiz1.jpg

GAZETECÝLÝK ÖDÜLÜ
Ýzmir Gazeteciler Cemiyetinin Geleneksel “Þehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik yarýþmasý” sonuçlarý belli oldu.

Gazete çalýþanlarýnýn katýldýðý, bir çok dalda düzenlenen yarýþmada, “Karikatür Teþvik Ödülünü” Mustafa Yýldýz kazandý.

EgeTelgraf Gazetesinde 21 Ekim 2008 günü yayýmlanan, geçen yýla damgasýný vuran “Kene Ölümlerini”

konu alan karikatürü ödüle layýk bulundu. Ýzmir ve Ege bölgesinde yayýmlanan birçok gazete ve dergiye çizen Yýldýz,

Evrensel Gazetesi ve Homur Mizah Dergisinde de çalýþmalarý yer alýyor.