MUSTAFA BILGIN IS DRAWING…

mustafabilgin-bant

Ek'teki karikatürümü
karikatürün (varlýk nedenini belirleyen)namusunu,
kendi namusu kadar önemseyen karikatürcülerimize
armaðan ediyorum.
bilgin

bilgin1