MOHAMMAD AMIN AGHAEI.. FOR “DIGITAL CARTOON”…

digital-bant

dear my friend
I think orijinal work is beter than digital work but digital is new technic and artist can drow
by this technic fast you cna accept this work but drow in cartoon by hand has honor 
thank you

mohammad amin aghaei

deðerli dostum,
bence orjinal çalýþma dijital olanlarýndan daha makbul ve geçerli. Ama "Dijital" yeni bir teknik ve sanatçýlar tarafýndan da tercih ediliyor. Bu tekniðin daha hýzlý olduðu da bir gerçek.. Ancak unutmayalým ki, karikatür bir "el emeði"dir. teþekkürler…

mohammad amin aghaei