MIZAH HABER YAYINDA…

mizahhaber-bant

ERDEM TANER, "MÝZAH HABER" ADINDA BÝR SÝTE OLUÞTURDU. HER TÜRLÜ MÝZAHLA ÝLGÝLÝ HABER,YORUM, KARÝKATÜR, DUYURU VE ETKÝNLÝKLERÝ BU SÝTEDE ÝZLEYEBÝLMEK MÜMKÜN.. SON DÖNEMLERDE KARÝKATÜR VE MÝZAH ADINA SÝTELERÝN ÇOÐALMASI, TATLI BÝR REKABETÝN OLUÞMASI BENZERÝ OLMAYAN BU EÞSÝZ SANAT ADINA SEVÝNDÝRÝCÝ..
KARÝKATÜR VE KARÝKATÜRCÜLERE KARÞI ÖZELLÝKLE AKP HÜKÜMETÝ DÖNEMÝNDE YAPILAN HAKSIZLIKLARA, SALDIRILARA VE AÇILAN DAVALARA KARÞI SESÝMÝZÝ DAHA ÇOK YÜKSELTMEMÝZ AÇISINDAN BU ÇOÐALMALARA SEVÝNÝYORUZ. NE KADAR ÇOÐALIR VE BÝR BÜTÜN OLURSAK, SESÝMÝZ DE O KADAR GÜR ÇIKAR VE ETKÝLÝ OLUR.
TANER ERDEM'ÝN "MÝZAH HABER" SÝTESÝ'NE ARAMIZA "HOÞ GELDÝN" DÝYORUZ.. DQ

MÝZAH HABER YAYINDA…

Mizah dünyasýndan, karikatür aleminden güncel, ilginç haberler, duyurular, yorumlar, kýsacasý mizahçýlarýn ve mizahseverlerin ilgiyle izleyeceklerini umduðumuz  blogumuz 1 TEMMUZ 2007 tarihinde yayýna geçmiþtir.

Daha yolun baþýndayýz. Zamanla çok daha zengin bir içerik kazanacaðýz.

Karikatürcülerden gelen destek mesajlarýna çok teþekkür ederiz.

 

Adresimiz: http://mizahhaber.blogspot.com

 

E R D E M   T A N E R

———————————————–

 

Bize mizah dünyasýndan her türlü

haber-yorum-karikatür-mizah ürünü ile

ulaþmak isteyenler için adresimiz:

 

mizahhaber@gmail.com