MIZAH DERGICILIGINDE 140 YIL..

news-bant.jpg

mizah140.jpg

CÝHAN DEMÝRCÝ’DEN GÖRSEL SUNUMLU BÝR SÖYLEÞÝ:
“MÝZAH DERGÝCÝLÝÐÝMÝZ 140 YAÞINDA”

  Cihan Demirci‘nin hazýrlayýp-sunduðu görsel sunumlu söyleþi
21 Þubat 2009 Cumartesi günü, Ýstanbul Saraçhane’de bulunan
Karikatür Mizah Müzesinde gerçekleþti.
Bu söyleþinin ardýndan Akdað Saydut, izleyenleri “Karagöz Gazetesi” yýllarýna götürdü ve
müzenin sergi salonunda “Karagöz Gazetesi Sergisi” açýldý…
 
http://mizahhaber.blogspot.com