MISTIK AGABEYI ANDIK…

haberler-bant2.jpg

mistik-anma.jpg

Mýstýk/ Mustafa Eremektar abimizi vefatýnýn 8. yýlýnda Eyüp”Kulaksýz” Mezarlýðýnda
Kabri baþýnda Bu gün saat 11.00 de andýk.
Karikatür ve Mizah Müzemizde buluþup 3 arabayla gittiðimiz anma toplantýsýnda
Mýstýk abimizin Sevgili eþi Lütfiye Eremektar hanýmefendi, OðluUygar, Orhan Doðu,
Güngör Kabakçýoðlu, Erdoðan Bozok, Yurdagün Göker, Erdoðan Baþol,
Kamil Yavuz, Nuri Bilgin, Muhsin Kut ve Raþit Yakalý hazýr bulundular.


http://www.rasityakalikarikaturokulu.blogspot.com/