MIM UYKUSUZ’UN ANISINA SAYGIYLA…

haberler-bant2.jpg

mimuykusuz.jpg

40 YILLIK KARÝKATÜRLER

 

Sanatcýda diðer canlýlar gibi ölümcüldür þüphesiz.

Onu yaþatan geride býraktýðý eserleridir.

Geçen gün televizyonda ABD’ye Baþkan seçilen Obama iliþti gözüme.

Unuttuðumuz usta çizerlerimizden Mim Uykusuz geldi aklýma.

Tam 40 yýl önce çizdiklerini “Hürriyet Karikatürleri ” albümünde toplamýþtý.

Bu kitapdaki zenci karikatürlerini sizlere yorumsuz sunuyorum.

Sevgili hemþerim, Akhisar’lý ustamýz Mim Uykusuz’u þükranla anarak.

 

Mustafa Yýldýz

DIGER KARIKATÜRLER ICIN:

http://karadenizmizah.blogspot.com/