MIGRATION EXHIBITION IN BERLIN…

haberler-bant2.jpg


2. ULUSLARARASI “GÖÇ” YARIÞMAMIZIN BERLÝN SERGÝSÝ ÇOK GÖRKEMLÝ BÝR ÞEKÝLDE AÇILDI. ALMANYA BÜYÜKELÇÝMÝZ M. ALÝ ÝRTEMÇELÝK VE BERLÝN BAÞKONSOLOSU AHMET NAZÝF ALPMAN’IN DA ARALARINDA BULUNDUÐU YAKLAÞIK 150 KÝÞÝLÝK DAVETLÝYLE AÇILAN SERGÝYE MEDYANIN ÝLGÝSÝ DE BÜYÜK OLDU. ALMAN KONUKLARIN DA BULUNDUÐU SERGÝDE YAPILAN KONUÞMALARDA GÖÇ’ÜN ÖNEMÝNE VE SORUNLARINA DEÐÝNÝLDÝ. POLÝTÝKA DÜNYASINDAN SOL PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ PROF. HAKKI KESKÝN GÝBÝ TANINMIÞ KÝÞÝLERÝN YANISIRA SERGÝYE GELENLER ARASINDA VALERÝU KURTU, ANATOLI SCHENIN, ALEKSANDAR MATTHIES, HAYATÝ BOYACIOÐLU, YÜKSEL ERTAN VE SÝNAN GÜNGÖR GÝBÝ TANINMIÞ ÇÝZERLER DE VARDI..

SERGÝMÝZLE ÝLGÝLÝ HABERÝ ASAÐIDAKÝ LÝNKTEN DE ÝZLEYEBÝLÝRSÝNÝZ:

http://ha-ber.net/index.php?option=com_content&task=view&id=529&Itemid=0

berlin_sergi-kolaj-1.jpg