MAZIYE BAK NE KADAR SENDIK.. BU KADROYLA NE IKTIDARLAR YENDIK…

haberler-bant2.jpg

DERNEÐÝMÝZÝN ARÞÝVÝNÝ KARIÞTIRIRKEN, ALTTAKÝ FOTOÐRAFA TAKILDI GÖZÜMÜZ.. ÞU KAREYE SIÐAN ÝSÝMLERE BAKAR MISINIZ? O DÖNEMÝN HÜKÜMETLERÝ RESMEN TIRSARLARDI BU KADRODAN.. OYSA ÞÝMDÝ?!.. KARÝKATÜRCÜLER ÝÞTEN ATILIYOR, HAPÝS CEZASI VERÝLÝYOR. YETMÝYOR, RÜÞVETLERLE KENDÝ SAFLARINDA YER ALMALARINI SAÐLIYORLAR. YABANCI SERMAYENÝN GÜN BE GÜN BÝZÝ DAHA SOLUKSUZ BIRAKMAYA BAÞLADIÐI BUGÜNLERDE, ÞU FOTOÐRAFA BAKIP BÝRAZ HAYIFLANMAK, BÝRAZ DA MOTÝVE OLABÝLMEK ÝSTEDÝK.. NE YAZIK KÝ BU FOTOÐRAFTA OLAN USTALARIMIZDAN BAZILARI ARAMIZDA DEÐÝL ARTIK.. OÐUZ ARAL, FERRUH DOÐAN, BURHAN SOLUKÇU, ÞADÝ DÝNÇÇAÐ, NECMÝ RIZA AYÇA, NEHAR TÜBLEK, MEHMET POLAT, MÝM UYKUSUZ, YALÇIN ÇETÝN… TÜRK KARÝKATÜRÜNÜN GELECEÐÝNE IÞIK TUTAN USTA ÇÝZERLERÝ BÝR BÝR KAYBETTÝK YAKIN GEÇMÝÞTE.. KÝMBÝLÝR, BELKÝ DE BU GÜNLERÝ GÖRMEDÝKLERÝ ÝÇÝN BÝR ANLAMDA ÞANSLILAR..

nostalji.jpg

100 Yýl sergi Hatýrasý (1970)
Darrüþafaka Sanat Galerisi’nde ilk kez bu kadar çok çizer bir araya gelmiþti. (Ayaktakiler: Bülent Arabacýoðlu, Ferruh Doðan, Erol Özdemir, Burhan Solukçu, Eflatun Nuri Erkoç, Erdoðan Baþol, Semih Balcýoðlu, Þadi Dinççað, Orhan Enez, Necmi Rýza Ayça, Cafer Zorlu, Nehar Tüblek, Mehmet Polat, Mim Uykusuz, Oðuz Aral, Turhan Selçuk, Hulki Onaran, Ýbrahim Ersaraç. Oturanlar: Nezih Danyal, .., Ýsmail Biret, .., Yalçýn Çetin, Raþit yakalý, Þevket Sürek, Erdoðan Bozok. (Fotoðraf: Raþit Yakalý’nýn arþivinden).