KIRMIZI BEYAZ ATATÜRK ILLÜSTRASYONLARI SERGISI…

gulekkandirali-bant.jpg

AMERÝKA’DA YAÞAYAN ÇÝZER DOSTUMUZ GÜLEK KANDIRALI, UZUN SÜREDÝR ÜZERÝNDE ÇALIÞTIÐI “KIRMIZI-BEYAZ ATATÜRK” PORTRELERÝNÝ SÝTEMÝZDE SERGÝLEMEK ÝSTEDÝÐÝNÝ BÝLDÝRDÝ.. TAMAMI 200’Ü AÞKIN ÇALIÞMALARI 10 KASIM’A KADAR TAMAMLAYACAÐIZ. BU ÖZGÜN ÇALIÞMALARINI SERGÝLEME HAKKINI BÝZE VERDÝÐÝNDEN DOLAYI SEVGÝLÝ GÜLEK KANDIRALI’YA TEÞEKKÜR EDÝYORUZ..