KENAN SINANOGLU VE AYTEN SUVAK’TAN…

kenanayten-bant2

E m e k . . .

E mek; verilen soyut/somut güçtür, yapýta
M elemek de emektir, bir bakýma
E zme yapmak bademden, emek ister
K im ki emek verir, karþýlýðýný görmek ister . . .

– Sermaye, emeði ucuza almak için çabalar –

Emek ile yürek bir olmalý hep…

Kenan SÝNANOÐLU

***

EMEK

E þi bulunmaz sömürgen yanýnda
M eðer verilecek ne çok gücüm varmýþ, aðzýnda
E þek yükü çektirdiler bazýnda
K apitalist-sosyalist-komunist sakýzýnda
EMMEK eylemidir haddizatýnda…

Ayten Suvak

ASlolan ASktýr