KENAN SINANOGLU VE AYTEN SUVAK’TAN…

kenanayten-bant2

rifat_ilgaz-er


Rýfat Ilgaz Ustam…

Bir Hababam Sýnýfý yeter

Sana da  çocuklarýna da

Türk halkýna ve korkuluða

Ha babam gelecek kuþaklara da

O kanaldan bu kanala

Tiyatrodan sinemaya

Karadeniz’den Ilgaz Daðlarý’na

Nice nice Ýnek Þabanlar’a

Neyi bilmediðini bilen

Bir insanlýk isteriz senden ve

Ilgaz mavisi gözlerinden

Sýnýfsýz tasasýz…

 

Ayten Suvak

 

* * *

 

Kenan Sinanoðlu

 

S a n a . . .

 

Ah Rifat UStam

Don Kiþot Ilgaz UStam

Bu haykum sana . . .