KARIKATÜRLER KAGIT YERINE BU KEZ OKUL DUVARLARINDA…

haberler-bant2.jpg

duvarkarikaturleri.jpg

Kaðýt yerine karikatürler okul duvarlarýnda…
.

Karikatür Sanatçýsý öðretmen Ýsmail Kar ve öðrencilerinden okul duvarlarýna karikatürler….
Kaðýt yerine duvarlarý tuval olarak kullandýlar…
Karikatür sanatçýsý ve ayný zamanda yýllardýr Milli Eðitim Bakanlýðýna ait öðretim kurumlarýnda
resim öðretmeni olarak görev yapan Ýsmail Kar yeni görev yeri olan antalya-side`deki ,
ilköðretim okulunda ders dýþý etkinlik çalýþmalarýnda okul duvarlarýný
yine kendisi gibi resim öðretmeni eþi ressam Serpil Kar ve öðrencilerle birlikte boyadýlar.
Ancak bu boyama iþi rastgele bir boyama olmadý.

Karikatürcü Ýsmail Kar`ýn ve ünlü çizigi film kahramanlarýnýn karikatürleri ile donattýlar ve
yeni çalýþmalarý Nasrettin Hoca tiplemeleri ile devam edecektir.
Etkinliklere katýlan öðrencilerin çok mutlu olduklarý gözlendi.

http://karcomic.com