” KARIKATÜRISTLER ABIDIN DINO’YU ANIYOR” SERGISI KARIKATÜR VAKFI GALERISI’NDE ACILDI…

haberler-bant2.jpg

dino-ankara.jpg

Abidin Dino Ustamýzýn 95. Yaþgününde deðerli karikatüristlerin
karikatürleriyle katýlmýþ olduðu “Karikatüristler Abidin Dino’yu Anýyor”
Karikatür Sergimiz 1 Kasým 2008 cumartesi günü
Nezih Danyal Karikatür Vakfý Galerisi’nde açýldý.
Sergimize katýlan katýlýmcýlardan Halil Ý. Yýldýrým, Esma Sereli, Sevgi Döðüncü,
Yusuf Temiz, Numan Seven ve Mert Gürkan’ ýn ve izleyicilerin sergiye ilgisi
bizleri son derece mutlu etti.
Bu sergimizde bizlere çok büyük destek veren baþta Nezih Danyal Hocamýza,
dostluðu, sergimize katýlýmý sergi düzenleme ve açýlýþýndaki büyük özverisiyle Mert Gürkan’a,
karikatürleriyle ve Ankara sergimizin açýlýþýna katýlýmlarýyla Halil Ý.Yýldýrým,
Yusuf Temiz, Esma Sereli, Sevgi Döðüncü’ ye, Ýz Tv çalýþanlarýndan Menekþe Özen’e
“Merhaba Abidin” Belgesel gösterimi için bizlere saðladýðý imkanlara,
Coþkun Aral ve tüm Ýz Tv yönetici ve çalýþanlarýna,
Obur Mizah yazar çizerlerimizden ve sergiye katýlýmýyla onursal editörümüz Numan Seven’e,
Obur Mizah ekibimizden Erdem Er, Tuncer Demir’e ve sergimize ilgi gösteren
deðerli arkadaþlarýmýz ve ziyaretçilerimize çok teþekkür ederiz.
Ayrýca kiþisel bir teþekkürü de Sevgili Aileme
bana gösterdikleri destekler için sunmak isterim.


Emre YILMAZ