KARIKATÜR FESTIVALI SERGISI…

haberler-bant2.jpg

vakif.jpg

Nezih Danyal Karikatür Vakfý’nýn organize ettiði “Karikatür Festivali” yabancý ve türk çizerlerle birlikte Çorum Bahçelievler Ýlköðretim Okulu “Tebeþir” Karikatür Grubu’nu da konuk etti. Festivale katýlan çizerlerden  Musa Gümüþ, Kamil Masaracý, Atila Özer, Muhammet Þengöz, Muhammet Bakýr, Ercan Akyol, Obur Mizah’dan Emre Yýlmaz ile Yabancý çizerlerden, Japonya’dan Toshiko Nishida ve Harumi Ýmahase, Yunanistan’dan Giannis Geroulios ve Grigoris Grigoriou ile “Tebeþir” Karikatür Grubu tanýþma fýrsatý buldu. Festival kapsamýnda görülmeye deðer Muhammet Þengöz, 7-17, 7-77, Nezih Danyal, Yunanlý ve Japon çizerlerin sergileri de gezildi.
Festivalde yer alan sergileri kapsayan “Festival Kitapçýðý” “tebeþir” cilere hediye edildi. Bir sonraki festivale tekrar gelme sözü veren tebeþirciler, festivalin yorgunluðu ile ayrýldýlar.


Altan Özeskici