KARIKATÜR DÜNYASINDAN HABERLER..

haberler-bant2.jpg

caferzorlu.jpg

Burhan Felek Basýn Hizmet Ödülleri 5 Kasým pazartesi günü saat 18.00’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yýlarýn karikatür ustasý Cafer Zorlu da ödül alanlar arasýnda yer aldý. Cafer Zorlu ödül törenine, hazýrladýðý Burhan Felek karikatürüyle geldi. Karikatürist Cafer Zorlu’nun ödülünü Necmi Tanyolaç verdi.


belarus-markevitch.jpg

24. Aydin Dogan International Cartoon Contest Grand Prize: Marina Markevitch (Belarus)

„ULUSLARARASI 24. AYDIN DOÐAN KARÝKATÜR YARIÞMASI“ ÖDÜL TÖRENÝ YAPILDI…

24. Uluslararasý Aydýn Doðan Karikatür Yarýþmasý’nda birincilik ödülünü kazanan Belaruslu sanatçý Marina Markevitch’in gelemediði ödül töreninde ödüller daðýtýldý. 8 bin dolar para ödülü ve heykelcik, Kültür Bakanlýðý Plaketi ve Hürriyet Gazetesi Altýn Plaketi’yle birlikte Belaruslu yetkiliye teslim edildi. Kübalý Angel Boligan Corbo ile Brezilyalý Dalcio Machado’nun eserleri ikinciliði paylaþtý. Ýki sanatçý, 5 biner dolar para ödülü, heykelcik ve Milliyet Gazetesi Altýn Plaketi’ni aldý. Üçüncülük ödülü ise Hintli sanatçý C.B. Shibu’nun çalýþmasýna verildi.

On çalýþmanýn da baþarý ödülü verildiði bu yýlki yarýþmaya 91 ülkeden 1218 sanatçý, 3326 eserle katýlmýþ, Önseçiciler Kurulu’nun elemesinde eser sayýsý 198’e indirilmiþti.