JULIAN PENA PAI “SIMILARS”

juliansimilars-bant.jpg

similar.292.jpg

similarcartoons-bant.jpg

similar.290.jpg

Angel Boligan’ýn geçenlerde DonQuichotte’ta yayýnlanan çizimi ile
Nehar Tüblek’in yýllar önceden kalan çizimi arasýnda benzerlik var.
1995 yýlýnda yitirdiðimiz Ustamýz Nehar Tüblek’i bu vesileyle anmýþ olduk.
Büyük sanatçýlar ölmüyor, yapýtlarý ile aramýzda yaþýyor daima…
 

Akdað SAYDUT