IZMIR’DEN HABERLER..

news-bant.jpg

izmir-okul.jpg


MÝZAH ÇOÞKUSU

 
Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu Türk Mizahý ve
Karikatürüne katký amacýyla baþlattýðý etkinliklerine devam ediyor.
Toplum Gönüllüleri Vakfý ile 2 yýldýr sürdükleri çalýþmalarýn sonuncusunu
Ýzmir Ýl Halk kütüphanesinde gerçekleþtirdi.
“Kitap ve Kütüphane” konulu sergi açýlýþýndan sonra yapýlan söyleþiye
Mustafa Yýldýz, Sadýk Pala, Hande Dilek Akçam ve Özhan Mercan katýldý.
Ýzmir Kýz lisesi ve Karataþ Lisesinden yüzlerce öðrencinin katýldýðý
söyleþide renkli anlar yaþandý.
Mizah dergileri ve karikatür üzerine yapýlan konuþmalarýn yaný sýra
karikatürcülerin kendi aralarýnda yaþadýklarý komik olaylar anlatýldý.
Öðrencilerin kahkahalarla katýldýðý söyleþide,
ilginç sorularla konuþmacýlarý terlettiler.
Sýnavlarý olmasýna karþýn salonu terk etmek istemeyen öðrenciler
yaþadýklarý keyifli anlarýn bitmesini istemediler.