IZMIR SAAT KULESI KARIKATÜRCÜLER GRUBU ADIYAMAN SERGISI..

haberler-bant2.jpg

adiyaman-sergi3.jpg

ADIYAMAN BESNÝ’DE SERGÝ AÇILIÞI

“Ýzmir Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu” yine ilklere imza atýyor.
Grup, Besni halkýný ikinci kez karikatür sergisi ile buluþturdu.
Sergi açýlýþýný Besni Kaymakamý Hulisi Þahin yaparken
“Türk gülmece ustasý Nasrettin Hocanýn 800.doðum yýlýnda,
böylesi güzel sergide emeði geçenlere teþekkür ederim.
Her karikatürde ayrý bir espri, ayrý bir tat var ben çok beðendim,
sanýrým burada bulunan herkez ayni mutluluðu yaþýyor” dedi.
Belediye Baþkaný Ýbrahim Öztürk de “Bu sergiyi bizlerle buluþturan
Ýzmir’li karikatürcülere sevgi ve selamlarýmý iletiyorum.
Açýlýþta bulunamayan Adýyaman Valisi,
milletvekilleri de yarýn ziyaretimize gelecekler” dedi.
Öte yandan Besni Eðitim Vakfý Baþkaný Halil Rabuþ, Prof.Dr.Alpaslan Iþýklý,
Prof. Dr. Ayþe Ferda Ocakcý, kalabalýk davetliler,
ilköðretim ve lise öðrencileri de sergi açýlýþýnda hazýr bulundular.


IZMIR SAAT KULESI GRUBU