IZMIR “NASREDDIN HOCA 800 YASINDA” KARIKATÜR SERGISI…

haberler-bant2.jpg

nasrettin800.jpg

ÝZMÝRLÝ ÇÝZERLER KÝTAP FUARINDA
    Üç yýldýr geleneksel hale gelen Ýzmir’li karikatüristlerin karma sergisi, bu yýlda Ýzmir Tüyap kitap fuarýnda
19-27 Nisan tarihlerinde izleyicileriyle buluþuyor.Ýzmir’de yine bir ilk gerçekleþiyor.
35 karikatüristin katýldýðý sergi ilk kitlesel sergi olma özelliðini taþýyor.30 yýldýr karma sergiler açan Ýzmirli çizerler
rekor sayýlabilecek bir çizer kadrosuyla fuarda.Sivilce mizah dergisinin genç çizerleriylede birlikte
olunacak fuar etkinliðinde, Nasrettin Hocaný 800. doðum yýlý nedeniyle serginin konusu:
 ‘NASRETTÝN HOCA 800 YAÞINDA’.
   Sergideki karikatürler SaatKulesi dergisinin özel sayýsý olarak basýldý.Sergi süresince izleyicilere daðýtýlacak.
Ayrýca karikatür albümleri ve kartpostal satýþýnýnda yapýlacaðý sergi sürecince
yazar,çizer dostlarla bol bol söyleþi imkaný doðacak.
    Dijital baský ile býranda üzerine büyütülüp açýlacak sergiye ve SaatKulesi dergisinin bu sayýsýna sponsor olan
Özel Efes Kolejine veÇözüm EYS’ye teþekür ederiz.