ISMAIL DOGAN’DAN ILHAN SELCUK’A DESTEK..

haberler-bant2.jpg

ismail-protest.jpg

Arkadaþýmýz Ýsmail Doðan Belçika’nýn Anvers kentinde gerçekleþtirilen ExpoTurkey Fuarý’nda yer alan kiþisel karikatür sergisinde Ýlhan Selçuk’un gözaltýna alýnmasýný kara poþetle protesto etti. Üzerine “Düþünceyi karartmayýn. Ýlhan Selçuk’un gözaltýna alýnmasýný protesto ediyoruz” yazdýðý kara poþetle bir eylem yapan Ismail Dogan, sergisini gezmeye gelen sanatseverlerin ve sanatçýlarýn yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. Sergiyi izlemeye gelen ziyaretçiler de Doðan’ýn protestosuna destek verdiler. Dünya gündeminde yer alan konularý sýcaðý sýcaðýna çizmeyi seven arkadaþýmýzý bu duyarlýlýðý ve aydýn desteði nedeniyle biz de kendisini kutluyoruz..  DQ

ismail-pencere.jpg