ISMAIL DOGAN (BELGIUM) KENAN SINANOGLU-AYTEN SUVAK

savasdincel-bant1.jpg

1-savasdincel-ismail.jpg

Kenan SÝNANOÐLU

 

S a v a þ – D i n ç e l . . .

 

Savaþ/tý Dinç/el

Divit ve oyunlarla

Kaldý yürekte . . .

 

– Yat/ar ýþýk/lar içinde –

 

* * *

 

Ayten SUVAK

 

Ekmek teknesi gitti

 

Bizimkilerden

Uçurtma kuyruðunda

Bir Savaþ uçtu . . .

 

-‘Tonton’ çizer Dinçel-