IRANIAN WOMAN CARTOONISTS EXHIBITION IN ISTANBUL…

haberler-bant2.jpg

irankadincizerlersergisi.jpg

Ýranlý Kadýn Çizerler Sergisi Açýldý…  

 

Tabriz Cartoons kadýn çizerlerin karikatürleri sergileniyor…

Ýranlý kadýn çizerlerin karikatürleri Karikatürcüler Derneði’nin Sultanahmet’teki Galerisi’nde sergilenmeye baþlandý…

Pazartesi günü saat 13.00’te dernek merkezimizde düzenlenen bir kokteyl ile açýlan sergiye çok sayýda karikatürcü katýldý…

Dernek Baþkanýmýz Metin Peker ve yönetim kurulu üyelerimizin de hazýr bulunduðu sergi açýlýþýnda,

Rahim Asgari de, eþi ve bir yaþýndaki çocuðuyla birlikte Ýstanbul’da aramýzdaydý…

Tabriz Cartoons kadýn çizerlerinin karma sergisi 19 Ekim tarihine kadar

dernek merkezimizdeki galeride izlenebilecek…

http://www.karikaturculerdernegi.org/detay.asp?id=7242