INTERNATIONAL MANISA-MESIR CARTOON CONTEST PRIZES…

contest-prizes-bant.jpg

manisa.jpg

2009 ULUSLAR ARASI MANÝSA-MESÝR KARÝKATÜR YARIÞMASI  SONUCLANDI.

 

Tonguç Yaþar , Natasa S.Kostovska (Makedonya) , Grzegorz Szumowski (Polonya) , Javad Alizadeh (Ýran) ,

Eray Özbek ve Cem Koç ‘tan oluþan jüri 9 þubat 2009 pazartesi günü yaptýðý deðerlendirme toplantýsýnda

sonuçlarý aþaðýdaki þekilde belirledi.

 

Birincilik ödülü-first prize: Rumen Kostov Dragostinov BULGARÝSTAN

Ýkincilik ödülü-second prize: Sergey Sichenko -ÝSRAÝL

Üçüncülük ödülü-third prize: Jaksa Vlahovic SIRBÝSTAN

Gençlik ödülü-youth prize: Ekin Özeskici