IMMIGRATION EXHIBITION PROGRAMM…

immigration-bant.jpg

“GÖÇ” KONULU 2. ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMAMIZIN SERGÝLERÝ ÜÇ AYLIK BÝR PERÝYOD’DA YOÐUN BÝR ÞEKÝLDE YER ALACAK. ÝLK SERGÝMÝZ BU PERÞEMBE GÜNÜ MAINZ’DE, RHEINLAND-PFALZ EYALETÝ ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI’NCA AÇILIYOR.. “ZUSAMMENLEBEN IM EINWANDERUNGSLAND-CHACEN UND RISIKEN NACH DER MIGRATION”  (GÖÇ ÜLKESÝNDE BÝRLÝKTE YAÞAMANIN AVANTAJLARI VE RÝSKLERÝ) KONULU SEMÝNERÝN DESTEKLEYÝCÝSÝ KONUMUNDAKÝ SERGÝ BÝR GÜNLÜK.. EN UZUN SERGÝMÝZ 1. 5 AY SÜREYLE REUTLINGEN’DE (20 EKÝM 2007). ARDINDAN BERLÝN BÜYÜKELÇÝLÝÐÝMÝZÝN DESTEÐÝYLE BERLÝN TÜRKEVÝ’NDE AÇILACAK SERGÝ 30 EKÝM’DE. DAHA SONRA 6 KASIM’DA HAMBURG SERGÝMÝZ YER ALIYOR. YENÝ YILIN ÝLK SERGÝSÝ ÝSE 26 OCAK’TA ANKARA’DA “KARÝKATÜR VAKFI” DESTEÐÝYLE AÇILACAK.  ÝSTANBUL SERGÝMÝZ BÜYÜK OLASILIK ÞÝÞLÝ BELEDÝYESÝ VE GÖETHE ENSTÝTÜSÜ ÝÞBÝRLÝÐÝYLE YIL SONUNA DOÐRU AÇILACAK. TARÝH KONUSU HENÜZ NETLEÞMEDÝ. ÝZMÝR SERGÝMÝZÝN DE, BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ VE ÝZMÝR SAAT KULESÝ GRUBU ÝÞBÝRLÝÐÝYLE AÇILMASI ÝÇÝN GÖRÜÞMELER SÜRÜYOR.. TÜM BUNLARIN DIÞINDA AYNI SERGÝNÝN BÝR DE LONDRA’DA AÇILMASI ÝÇÝN GEREKLÝ BAÞVURU YAPILDI. KONUYLA UFUK UYANIK ARKADAÞIMIZ ÝLGÝLENÝYOR..

immigration-exhibitionprogramm3.jpg