-ILLEGAL IMMIGRATION- CARTOONS…

illegalimmigration-dq-banner.jpg

elena3.jpg
ELENA OSPINA/COLOMBIA
mykola_prynkovskyi-ukraine.jpg
MYKOLA PRYNKOVSKYI-UKRAINE
valerikurtu.jpg
VALERI KURTU/GERMANY
***
777.jpg
*Karikatür Vakfý tarafýndan düzenlenen 20.Uluslararasý Ankara 7-77 Karikatür Festivali
18-20 Nisan 2014 tarihlerinde üç gün süreyle, ülkemizde 85’üncü kez kutlanacak 
23 Nisan Çocuk Bayramý etkinlikleri sýrasýnda ÇOCUKLAR için yapýlacaktýr.
*20.Uluslararasý Ankara 7-77 Karikatür Festivali kapsamýnda 10.ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI düzenlenmiþtir.
 Yarýþmanýn amacý, yarýnýn büyükleri çocuklara karikatürü sevdirmek, mizah duyarlýlýðýnýn geliþimine katkýda bulunmak ve 
onlarýn dünyalarýný çizeceðiniz karikatürlerle zenginleþtirmektir.
*Yarýþmaya tüm profesyonel, amatör karikatürcüler ÇOCUKLAR için, çocuklarýn anlayabileceði karikatürle katýlabilirler.
*Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarýnda istenilen teknikle, siyah-beyaz, renkli olarak çizilebilir.
*Karikatürcüler çocuklarýn anlayabileceði bir orijinal karikatürle yarýþmaya katýlabilirler. 
Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyadlarýný ve adreslerini telefonlarýný yazmalýdýrlar.

*Yarýþmacýlar karikatürlerini 1 ÞUBAT 2014 tarihinde kadar 

ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI/ PK:364 / 06443 YENÝÞEHÝR / ANKARA adresine göndermelidirler.

*Yarýþmada tek ödül olan 7-77 ÖDÜLÜ 1.000,00 € (Bin Avro) ve kuruluþlarýn aný plaketleridir.
*Yarýþma sonuçlarý 10 Nisan 2014 tarihinde basýn, yayýn organlarý ve internetten duyurulacaktýr.
*Yarýþmada ödül alan karikatürcü 18-20 Nisan tarihleri arasýnda Ankara’ya davet edilerek 

20.Uluslararasý Ankara 7-77 Karikatür Festivali etkinliklerine konuk olacak,
 festival sýrasýnda yapýlacak sergi açýlýþýnda ödülünü alacaktýr.

*Jüri tarafýndan seçilip, karikatürleri katologda yer alan karikatürcülere 

ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI kataloðu ve katýlým belgesi gönderilecektir.
*Karikatürler geri gönderilmeyecek ve basým yayýn hakký Karikatür Vakfý’nýn olacaktýr.

bobopernecky-slovakia.jpg
BOBO PERNECKY/SLOVAKIA
osmansuroglu.jpg
OSMAN SUROGLU/TURKEY
valerikurtu.jpg
VALERI KURTU/GERMANY
zaman-avrupa.jpg
"ZAMAN" NEWSPAPER / EUROPA
***

gergelybacsa.jpg

GERGELY BACSA/HUNGARIA

muratahmeti1.jpg

MURAT AHMETI/KOSOVO

oleksy3.jpg

OLEKSY KUSTOVSKY/UKRAINE

elrayah.jpg

ELRAYAH OMBADDI/SUDAN

darko.jpg

DARKO DRLJEVIC/MONTENEGRO

doru_axinte-romania.jpg

DORU AXINTE/ROMANIA

hka.jpg

HALIT KURTULMUS AYTOSLU/TURKEY

oleksy1.jpg

OLEKSY KUSTOVSKY/UKRAINE

mykola_prynkovskyi-1ukraine.jpg

MYKOLA PRYNKOVSKYI-UKRAINE

jovcho_savov-bulgaria.jpg

JOVCHO SOVOV/BULGARIA

mihaiignat.jpg

MIHAI IGNAT/ROMANIA