HIKMET CERRAH – TURKEY

14february-bant.jpg

14 SUBAT “SEVGÝLÝLER GÜNÜ” KAPÝTALÝST SERMAYENÝN “TÜKETÝM” AMAÇLI ÖZEL GÜNLERÝNDEN BÝRÝ, MALUMUNUZ.. “ANNELER,BABALAR GÜNÜ” GÝBÝ.. BÝLÝYORUZ KÝ, SEVDÝKLERÝMÝZE 365 GÜN  BÝLE AZ.. YUKARIDAKÝ 14 ÞUBAT BANNER’ÝNDEN DE ANLAÞILACAÐI GÝBÝ, HEPSÝ BÝRER “PARA TUZAÐI”.. ZATEN GELEN KARÝKATÜRLERNÝ COGUNDA DA ELEÞTÝRÝ VAR BU SINIRLANDIRMAYA.. BAZI ARKADAÞLARIMIZ ÝÇÝN ÖZEL ANLAMI DAHA AÐIRLIKTA.. BAKIÞ AÇISI BELLÝ VE SAÐLAM OLDUKTAN SONRA GEREKLÝ GEREKSÝZ HER KONUDA ÇÝZÝLEBÝLÝR. BU, DÝÐER ÖNEMLÝ KONULARI ES GEÇMEK ANLAMINA GELMÝYOR. KALDI KÝ, BIRAKIN TÜRKÝYE’YÝ DÜNYADA HANGÝ KONU VARSA, BURADA ÇÝZGÝYLE ÞEKÝLLENÝYOR.. HÝKMET CERRAH’IN HEM BU GÜNÜ ELEÞTÝREN, HEM DE “YUVA” KAVRAMINA AYRI BÝR YORUM GETÝREN ÇÝZGÝLERÝ GERÇEKTEN BURAYA RENK GETÝRDÝ.. FÝRUZ KUTAL’IN DEÐÝÞÝK ÇÝZGÝ YORUMLARI ÝSE AYRI BÝR PLASTÝK TAT KATIYOR.. “LEMAN” KAPAÐI DA 14 ÞUBAT’I GÜNÜMÜZ KOÞULLARIYLA HARMANLANDIÐI ÝÇÝN AÞAÐIDA YERÝNÝ ALDI..

14_february-cerrah.jpg

14_february-cerrah2.jpg