HIKMET CERRAH – TURKEY

hikmetcerrah-bant2.jpg

cerrah-deutsch.jpg

“Bir kimsenin sesindeki, gözlerindeki ve davranýþlarýndaki mana,

kullandýðý sözlerindekinden az deðildir.”

GOETHE