“HASAN SECKIN” 120 METRE KARIKATÜR SERGISI ACILDI…

news-bant.jpg

hseckin120.jpg


KARÝKATÜR MARATONUNDA MUTLU SON

Karikatürist Hasan Seçkin 2008 yýlýnda 30. sanat yýlýný kutladý.
Karikatürlerini bir albümde topladý, sergi açtý. Sergisini farklý mekanlara taþýdý.
Ama daha farklý bir þey yapmak istiyordu.

Büyük, uzun süreli, anlamlý, olan bir þey. Farklý bir þey.
30. sanat yýlýnýn tadýný her gün çýkartabileceði, yaþadýðý her aný paylaþabileceði,
emek verebileceði ve verdiði emeðin ürünü bittiði zaman
bütün dünyaya ulaþacak bir mesaj oluþturmayý düþlüyordu.
Hem bugüne deðin yapýlmamýþ, düþlenmemiþ, denenmemiþ bir sanatsal eylem olsun,
hem bireysel bir maraton olsun,hem kitlesel paylaþýmý olsun.


http://www.mizahvecizgi.com/sag_kolon_haberler.php?subaction=showfull&id=1245144817&archive=&start_from=&ucat=9