HABERLER.. SERGILER.. DUYURULAR…

haberler-bant2.jpg

koroglu-sergi.jpg

SERGÝ SÜRESÝ: 01-31 Mart 2008
Söyleþi Günleri: 8-15-22-29 Mart 2008
Açýlýþ Kokteyli: 1 Mart 2008 Cumartesi – Saat:17.00-20.00
Sergi Ziyaret Saatleri : Pazar Hariç Hergün 12.00-18.30

Adres:
Tatbiki Sanat Galerisi
Mediha Gerez ÇakmakBahariye Cad.
No: 3 Kat:1 Altýyol – Kadýköy
Tel: 0216 – 338 98 37

cnadir-firuz.jpg

(CEMAL NADÝR PORTRESÝ-FÝRUZ KUTAL)

Çaðdaþ Türk Karikatürünün kurucularýndan bir büyük ustayý,
Cemal Nadir Güler’i bundan tam 61 yýl önce, 27 Þubat 1947’de yitirmiþtik…
Büyük ustayý, ölüm yýldönümünde, onun için 2002 yýlýnda “Cemal Nadir 100 Yaþýnda”
adlý kitabý hazýrlayan Cihan Demirci’nin yazýsýyla anýyoruz…

http://mizahhaber.blogspot.com/

tapa.jpg

Tapa’dan Ýstanbul Karikatürleri…  

Maçka Sanat Galerisinde 26 Þubat-12 Nisan tarihleri arasýnda sanatçý Ýbrahim Tapa’nýn ‘Ýstanbul’ konulu karikatür sergisi yer alýyor…   Ýstanbul’un mimarisi ve günlük yaþamýndaki mizahi öðeleri ön plana çýkaran sergi kullanýlan baský teknikleri ile karikatür dünyasýna yeni bir pencere açýyor.
 
3. Boyut Proje Üretim Merkezi iþbirliðinde gerçekleþtirilen sergi büyük ebatlý Ýstanbul panoramasý ve günlük yaþamdaki kesitleri içeren çok sayýda çalýþmadan oluþuyor. Sanatçý tarafýndan ilk basýmý Karikatür ve mizah Müzesine hediye edilen 41 adet ile sýnýrlý “Ýstanbul Karikatürleri” albümünün de yer aldýðý sergi 12 Nisan tarihinde sona eriyor.

http://www.karikaturculerdernegi.org/detay.asp?id=6942