HABERLER.. NEWS…

nazim-bant.jpg

film_seridi-trt.jpg

BUGÜN (PAZAR) TRT-TÜRK’DE SAAT 10.05’DE BASLAYAN
“DÜNYA HALI” PROGRAMINDA NAZIM HIKMET VE ESERLERI TANITILDI.
PROGRAMIN SONUNA DOGRU NAZIM’IN SIIRLERI ESLIGINDE
DON QUICHOTTE’UN DÜZENLEDIGI
“DÜNYA CIZERLERINDEN NAZIM HIKMET PORTRELERI” SERGISINDEN
ÖRNEKLERE YER VERILDI…

ismail-nh.jpg

ISMAIL DOGAN-BELGIUM

Kenan SÝNANOÐLU

Nâzým USta . . .

Us ve yürekle
Vardýn ve varsýn Nâzým
Bitmeyen hasret . . .

Selam Nazým Hikmet’e.. Yeryüzü Umutlarý Adýna…


Nasýl bir ceviz aðacýdýr baþý köpük köpük bulutlarda
Anlamak müthiþ bir bahtiyarlýk Gülhane Parký’nda

Zavallý yetim bir çocuk gibi o güneþten yürek
Islak ýslak mavi gözleri
Memleket kadar güzel

Hapsolan hayat taþarken içinden
Ýnadýna nar tanesi nur tanesi rengi
Korkmaz ki hiç ölümden

Maruz da kalsa hain damgasýna ‘karþý-be karþý’
En insandan daha insan ‘yüzde hudutsuz kere yüz’ vatan sevgisi
Toz olmak ister o bir bozkýr akþamýnda toprak ne çiçek ne

Nöbeti vatanda
AZIMsanmayacak kadar

Hareketli
Ýnsan
Köþe bucak
Manzaralarýnda
En sonunda ‘kosmosun kardeþliði’ne yazýlan iadeli
Türk vatandaþlýðýnda…

Ayten Suvak

ASlolan ASktýr