GURCAN GÜRSEL’IN EUROPA 2008 ALBUMU…

haberler-bant2.jpg

foot-ggursel.jpg

Belçika’da sanat yaþamýný sürdüren karikatürist Gürcan Gürsel’in yeni albümü yayýmlandý…

Gürcan Gürsel’in Belçika’da yayýmlanan Foot Furieux isimli albüm serisinin 10’cusu piyasaya çýktý…

Avrupa Futbol Þampiyonasý’nýn yapýldýðý bu günlerde, Almanya’nýn Stutgart kentinde bulunan Paninicomics Yayýnevi de ayný albümü Almanca ve 2 bölüm halinde “Die Chaos-Kicker” adýyla, Ýsviçre ve Avusturya’da yayýmladý…

Ayný yayýnevi ayrýca, Amerikan MAD dergisinin Almanca versiyonunda her ay bu albümden bir sayfa yayýmlýyor…

Bunun dýþýnda, Fransa’da “www.bedeo.fr” adlý çizgi roman sitesi, Foot Furieux albümümle ilgili Gürcan Gürsel ile bir röportaj yaptý. Site düzenlediði futbol yarýþmasýnda kazananlara, Gürsel’in albümünü armaðan ediyor…

(Kaynak: Karikatürcüler Dernegi Sitesi)