GAZETEPORT “YAZAR ADAYLARI” OYLAMASI DEVAM EDIYOR…

gazeteport-bant.jpg

GAZETEPORT’UN “YAZAR ARANIYOR” OYLAMALARI 3. ETAP YAZILARIYLA DEVAM EDÝYOR.. “KARÝKATÜRÜN DÜMEN SUYU” BAÞLIKLI, KARÝKATÜRCÜ MUHAMMET ÞENGÖZ’E VERÝLEN HAPÝS CEZASINI ELEÞTÝREN YAZISIYLA SÝZLERDEN DESTEK ÝSTEDÝÐÝMÝZ D. NEÞE BÝNARK, YENÝ YAZISI “KÖÞELER KIRK BÝR KAPI”YLA YARIÞA DEVAM EDÝYOR..1000 KÝÞÝYE YAKIN KÝÞÝNÝN KATILDIÐI MARATONDA,  DERNEÐÝN VE YAHOOGROUPS’UN YÜZLERCE ÜYESÝNÝN DE “SESSÝZ (!) OYLARIYLA” ARKADAÞIMIZ SON ÜÇ GÜNDÜR BÝRÝNCÝ SIRADA.. HANÝ, BELKÝ MERAK EDEN VARDIR…

yazararaniyor2.jpg

D. NEÞE BÝNARK’IN “KÖÞELER KIRKBÝR KAPI” YAZISI ÝÇÝN:

http://www.gazeteport.com.tr/YAZARARANIYOR/NEWS/GP_086900