“GAZETE KARIKATÜRCÜLÜGÜ” PANELI YAPILDI..

news-bant.jpg

gazetekarikaturculugu-panel.jpg

GAZETE KARÝKATÜRCÜLÜÐÜ PANELÝ

 

Karikatürcüler Derneði’nin 40. yýlýný kutlama etkinlikleri kapsamýnda
“Gazete Karikatürcülüðü” konulu panel
Marmara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi’nde gerçekleþti
5 Mayýs’ta “Karikatür ve Mimarlýk”,
13 Mayýs’ta “Müzisyen Gözüyle Mizah” konulu panellerin ardýndan,
12 Haziran’da gerçekleþen Kamil Masaracý, Ercan Akyol,
Musa Kart, Turgay Karadað, ve Tan Oral’ýn konuþmacý olarak katýldýðý
“Gazete Karikatürcülüðü” konulu panel ilgiyle izlendi…
Panel yöneticiliðini Karikatürcüler Derneði Baþkaný Metin Peker yaptý.

PANELLE ILGILI AYRINTILI BILGI VE FOTOGRAFLAR ICIN:
http://www.mizahvecizgi.com/orta_kolon_haberler.php?subaction=showfull&id=1244925682&archive=&start_from=&ucat=2