GALAPERA’DA CÝHAN DEMÝRCÝ SÖYLEÞÝSÝ..

haberler-bant2

K Ü L T Ü R H A B E R B Ü L T E N Ý

Galapera'da Cihan Demirci Söyleþisi 

Geçtiðimiz günlerde Baþbakanla ilgili ilk özgün fýkra kitabý 'RTE Garantili Fýkralar'ý yayýnlayan mizah edebiyatýmýzýn

ðimiz günlerde Baþbakanla ilgili ilk özgün fýkra kitabý 'RTE Garantili Fýkralar'ý yayýnlayan mizah edebiyatýmýzýn

usta kalemlerinden Cihan Demirci'nin "Günümüz Edebiyatý ve Mizah" baþlýklý söyleþisi
2 Haziran Cumartesi günü 16.30'da Beyoðlu'nda Galapera Sanatevi'nde gerçekleþiyor…
(Galapera-Ensiz Sok. Þeref Apt. No:6 K.2 Tünel Beyoðlu Tel: 0212-245 53 80)  
 

3cihan-rte