FIRUZ KUTAL (NORWAY)

firuzkutal-bant.jpg

firuz-strip1.jpg

(AYTEN SUVAK ve KENAN SÝNANOÐLU’NDAN FÝRUZ KUTAL’A NAZÝRE…)


Bölgede Türk Vardý…

Endonezya’da Tsunami.
Bölgede epeyce Türk vardý tatilde…

 
Münih havaalaný.
Bölgede en çok Türk vardý tatile giden…

 
Londra’da yeni bir giyim maðazasý açýldý.
Bölgede en çok Beyaz Türk vardý alýþveriþ eden…

Amerika’da bomba patladý.
Bölgede birkaç Türk vardý, meraklý meraklý seyreden…

 

Az sonra ‘Bir Türk Dünyaya Bedel ‘ adlý program baþlayacaktýr.
Bizden ayrýlmayýn, siz kaybedersiniz…

 

Ayten Suvak

 

***

Bölgede Türk vardý

Etrafa dik-dik bakardý
Diktatör deðildi ASla
Kuru bir vatandaþtý…

 

Keþke bir partisi olsaydý
Partiye baþ olsaydý
Kurtulurdu seçilip
Kasasý da dolardý…

 

Dolarla sardým dolma
Oyumu attým kuyuya
Darýlmayýn ey dostlar
Bayýlýrým mizaha…

 

Kenan Sinanoðlu