ESEKLI KARIKATÜRLER SERGISI SÜRÜYOR…

news-bant.jpg

eseklikarikaturler.jpg

 

Anadolu Karikatürcüler Derneði’nden Eþekli Karikatürler Sergisi

14 Mayýs tarihinde Bursa Þefik Bursalý Sanat Galerisi’nde,açýlan
Anadolu Karikatürcüler Derneði’nin düzenlediði “Eþekli Karikatürler Sergisi”
20 Mayýs tarihine kadar izlenebilir.
Ahmet Aykanat, Ahmet Esmer, Altay Özeskici, Bilgehan Anýl,

Cüneyt Þenyavaþ, Dinçer Köksal, Gökhan Cengiz, Gökhan Hançer,
Irmak Ataberk, Kemal Akkoç, Kürþat Zaman, Lütfü Çakýn,
Mehmet Kahraman, Mehmet Oral, Mehmet Zeber, Orhan Terzioðlu ve
Ruhi Bulduk‘un eserleri yer alýyor.