ERDOGAN BASOL’A ARJANTIN’DEN BÜYÜK ÖDÜL..

haberler-bant2.jpg

ebasol-1prize.jpg

TABORDA 2008 GRAND PRIZE: ERDOGAN BASOL-TURKEY

Arjantin’in baþkenti Buenos Aires kentinin en etkin ve ünlü vakýflarýndan
( Volpe Stessens Kültür Vakfý ) tarafýndan her yýl
Karikatür, Fotoðraf, Dijital baský ve Heykel dallarýnýda kapsamýna alan
Uluslararasý Karikatür Yarþmasýnýn bu yýl gerçekleþtirilen
( 13 üncü Salon Mercesur Diogenes Taborda 2008 ) yarýþmasýnda
Büyük Ödül ( Grand Prize ) Türk Karikatürcü ERDOÐAN BAÞOL’a verildi.

13. SALON MERCOSUR INTERNACIONAL PREMIO DIOGENES TABORDA 2008
OTHER CARICATURE PRIZES:


1º Premio: Carliño Muller. Brasil
2° Premio: Makhmud Eshonkwlov, Uzbekistan
3° Premio: Jorge Inacio.Brasil
1º Mención: Myung-Lae (Nam). Corea
2º Mencion: Carliño Muller. Brasil
3º Mención: Erico Jonqueira Ayres. Brasil

OTHER CATEGORY PRIZES:

http://museodiogenestaborda.blogspot.com/2008/09/artistas-premiados-en-el-13-salon.html