ERDAL INONU ICIN…

erdal_inonu-bant.jpg

firuz-inonu.jpg

ÇÝZGÝ: FÝRUZ KUTAL

Erdal Ýnönü için

kayýp insanlar deðil derdim
beden yok olur
yok olmasý da doðaya uygundur

düþünceler

ah bilinçte yeþeren eþsiz çiçekler
sizlersiniz yok ediliþine hayýflandýðým
salt sizler
barýþ içinde yeþermeyi özlemiþ
silahsýz portreler

bir beden uðurladýk topraða dün
geç kalýnmýþ çiçekler yýðdýk
tabutuna Erdal Ýnönü’nün
fiziki deðildi gülüþü
kiþiliðiyle örtüþürdü
kendi ayaklarýyla yürüyüþü
fizik kurallarýný iyi bildiðinden
omuzlara alýnacakken
yere uzanýrdý boylu boyunca
fiziði
sahiden bildiðinden
lanet olsun
omuzlara alýndý ölüsü
çaresizdi
çünkü artýk yere serilemezdi
omuzlara direnirken serildiði yere
geldiði gibi
boylu boyunca
uzanarak
çekip gitti
Erdal Ýnönü için

kayýp insanlar deðil derdim
beden yok olur
yok olmasý da doðaya uygundur

düþünceler

ah bilinçte yeþeren eþsiz çiçekler
sizlersiniz yok ediliþine hayýflandýðým
salt sizler
barýþ içinde yeþermeyi özlemiþ
silahsýz portreler

bir beden uðurladýk topraða dün
geç kalýnmýþ çiçekler yýðdýk
tabutuna Erdal Ýnönü’nün
fiziki deðildi gülüþü
kiþiliðiyle örtüþürdü
kendi ayaklarýyla yürüyüþü
fizik kurallarýný iyi bildiðinden
omuzlara alýnacakken
yere uzanýrdý boylu boyunca
fiziði
sahiden bildiðinden
lanet olsun
omuzlara alýndý ölüsü
çaresizdi
çünkü artýk yere serilemezdi
omuzlara direnirken serildiði yere
geldiði gibi
boylu boyunca
uzanarak
çekip gitti

Selah
Barishayali