“DÜSÜMDEKÝ KÜTÜPHANE” SINOP ÖDÜLLERI BELLI OLDU..

news-bant.jpg

abidinkose2.jpg

Sinop Valiliði, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve
Sinop Dr. Rýza Nur Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü‘ nün birlikte düzenlediði
 “Düþümdeki Kütüphane” konulu 7. Ulusal Karikatür Yarýþmasý sonuçlandý. 
Birincilik ödülünün Osman Güral Suroðlu, üçüncülük ödülünün
Selim Tanrýseven‘in karikatürüne verildiði yarýþmada Ýzmir’li çizer Abidin Köse‘nin
karikatürü de ikincilik ödülü ile (yukarýda) derecelendirildi.