DON QUICHOTTE IN IZMIR…

haberler-bant2.jpg

DON QUICHOTTE’U ÝZMÝR’DE MERAK VE HEYECANLA BEKLEYEN ARKADAÞLARIMIZ, DOSTLARIMIZ VARDI.. KISA ZAMAN DÝLÝMÝNE SIÐDIRDIÐIM ZÝYARETTE “SAAT KULESÝ GRUBU” ÝLE BÝRARAYA GELDÝK. SEVGÝLÝ ÖMER ÇAM, MUSTAFA YILDIZ, SADIK PALA, SAVAÞ ÜNLÜ (BÜYÜK FOTOÐRAFTA YER ALANLAR) BÝRARAYA GELEREK KARÝKATÜR ADINA NELER YAPABÝLECEKLERÝMÝZÝ KONUÞTUK. DAHA SONRA SÝVÝLCE MÝZAH DERGÝSÝ STANDINI ZÝYARET ETTÝK. (DÝGÝTAL FOTOÐRAF MAKÝNEMÝN DE PÝLÝNÝN BÝTECEÐÝ TUTTU. SADIK PALA’NIN ÇEKTÝKLERÝNÝ DAHA SONRA SÝTEYE KOYABÝLECEÐÝM. ZÝRA ÞU ANDA TELEFON HATTIYLA ÝNTERNET’E GÝREBÝLDÝÐÝM ÝÇÝN BÜYÜK GÖRSELLERÝ ÝNDÝRMEKTE ZORLUK ÇEKÝYORUM)..
DON QUICHOTTE-SAAT KULESÝ GRUBU BÝRLÝKTELÝÐÝ YENÝ PROJELER ÜRETMEMÝZE ÖN-AYAK OLACAK.. “GÖÇ” YARIÞMASI SERGÝMÝZÝ BU ÝLDE AÇMAMIZDA GRUBUN BÜYÜK DESTEÐÝ OLACAK.”ÝDESBAÞ” VE “MORDOÐAN” KARÝKATÜR YARIÞMALARININ ULUSLARARASI OLMASI ÝÇÝN DE DON QUICHOTTE’UN AYNI ÞEKÝLDE DESTEÐÝ SÖZ KONUSU.. VE BÝRLÝKTE BÝR PROJEMÝZ DAHA VAR KÝ, BUNU ÝLERLEYEN GÜNLERDE DUYURACAÐIZ..
ZÝYARETÝMÝN SELÇUK FESTÝVALÝ’NE DE RAST GELMESÝ GÜZEL BÝR SÜPRÝZDÝ. LÜTFÜ ÇAKIN, VE GENÇ ÇÝZER ARKADAÞIMIZ GÜRHAN’LA TANIÞMAMIZA ÇOK SEVÝNDÝM. AÇILIÞ GÜNÜNÜN AKÞAMINDA SEVGÝLÝ DOSTUM CANOL KOCAGÖZ’LE KARÞILAÞMAMIZ ÝSE BÝTEN GÜNÜN EN GÜZEL SÜRPRÝZÝYDÝ. “KARÝKATÜR KOMÝSYONU” ÝLE ÝLGÝLÝ YAPTIÐIMIZ SOHBET OLDUKÇA DOYURUCU VE TATMÝN EDÝCÝ OLDU. SANIRIM SEVGÝLÝ CANOL’UN KAFASINDAKÝ “SORU ÝÞARETLERÝ” DE BU SOHBETTEN SONRA YERÝNÝ BÝZLERE DESTEÐE DÖNÜÞTÜRDÜ..
ÝZMÝR ZÝYARETÝMÝZ KISA AMA VERÝMLÝ GEÇTÝ. SEVGÝLÝ SEVDAKAR ÇELÝK, ERAY ÖZBEK, TOLGA SAKARYA VE CANAN NAMAL, GÖRÜÞEMEDÝÐÝM DOSTLARIM ARASINDA YER ALDI. NE YAZIK KÝ KÝMÝ ÞEHÝR DIÞINDAYDI, KÝMÝNE DE HÝÇ ULAÞAMADAN ÝZMÝR’DEN AYRILMAK ZORUNDA KALDIM.. AMA EN KISA ZAMANDA (ARALIK OLABÝLÝR) ÝZMÝR’DE DAHA ÇOK KALABÝMEK VE DOSTLARIMLA “KARÝKATÜR” ADINA DAHA ÇOK ÞEYLER YAPABÝLMEK ÝSTÝYORUM.. E.K.

saatkulesi.jpg