“DON QUICHOTTE CARTOON COMMITTEE” JULIAN PENA PAI (ROMANIA)

dqcommittee3-bant.jpg

“DON QUICHOTTE KARÝKATÜR KOMÝSYONU”MUZA TANINMIÞ ROMANYALI KARÝKATÜRCÜ JULIAN PENA PAI DE KATILDI.
JULIAN PENA PAI, OZELLIKLE BENZER KARIKATÜRLER ÜZERINE ARASTIRMALARIYLA TANINIYOR.. BU KONUDA KENDÝSÝNÝN ÝYÝ
BÝR ARSÝVÝ DE VAR. SEVGÝLÝ HÜSEYÝN ÇAKMAK’TAN SONRA JULIAN’IN DA KOMÝSYONUMUZA KATILMASI, “BENZER-KOPYA”
KARÝKATÜRLERÝN ORTAYA ÇIKARILMASINA BÜYÜK KATKISI OLACAK ÞÜPHESÝZ.. ARAMIZA HOÞ GELDÝN JULIAN PENA PAI!..

julianpenapai-foto.jpg


Dear Erdogan,
It’s a honour for me your invitation to be member of
“DQ-Cartoon Committee”.
Put me on the your list.Thanks.


Julian PENA-PAI-Romania

 

***

 

Sevgili Erdogan
“Don Quichotte Karikatür Komisyonu”na
tarafýnýzdan davet edilmem benim icin onurdur.
Listenize beni de ilave edebilirsiniz.
Teþekkürler..

 

Julian PENA-PAI-Romania