” DON QUICHOTTE CARTOON COMMITTEE”

dq-cartooncommittee-bant.jpg

46. ÜYEMÝZ TURGAY KARADAÐ.. YILLARDIR SESSÝZ, SEDASIZ SADECE ÇÝZEN, ÇÝZGÝSÝ DE KENDÝSÝ GÝBÝ OLGUN ÇÝZER DOSTUMUZA KOMÝSYONUMUZA “HOÞ GELDÝN” DÝYORUZ..

DEAR TURGAY KARADAG
WELCOME TO “DQ-CARTOON COMMITTEE”

turgay_karadag-foto.jpg

Sevgili Erdoðan
Karikatür Komitesi’ne beni de kabul etmenizden
onur ve sevinç duydum
Teþekkürler..
Herkese kolay gelsin..
Ýnþallah küresel dostluklar da geliþtiririz
karikatür sanatý adýna..


Turgay Karadað


***

Dear Erdogan,
to accept me in the “DQ-Cartoon Committee”
you made me proud and happy..
Thank you and wish you all good work.
I hope, we can develop global friendship
In the name of cartoon art

 

Turgay Karadag
(Turkey)

turgaykaradag1.jpg

DON QUICHOTTE KARÝKATÜR KOMÝSYONU’NU TANIYALIM…

 

“Don Quichotte Karikatür Komisyonu”na, Karikatür sanatýný uluslar arasý platformda baþarýyla temsil eden çizerlerden oluþan, karikatürün ve karikatürcülerin sorunlarýný irdeleyerek çözümler üretmeye çalýþan “çok uluslu” bir grup diyebiliriz..

Komisyonda FECO, Irancartoon, Azcartoon ve Syriacartoon üyeleri de yer alýyor. Asla bir “üst kurul” veya “engizisyon mahkemesi” deðil. Kiþi ve kurumlarý incitmeden, sadece karikatür adýna görüþ bildiren, araþtýran ve tartýþan bir grup özelliðini korumak, tüm üyelerin en hassas olduðu nokta. Þimdiye deðin “dq-cartooncommittee@yahoogroups.com”  paylaþým grubunda yoðun olarak “Benzer karikatür” konusu tartýþýldý. Son dönem yarýþmalarýnda karþýmýza çýkan benzer karikatürlerin olabildiðince aza indirgenmesi için çözüm önerileri üreten komisyonda, bundan sonra “digital karikatür”, “yarýþma jurilerinin oluþumu”, “karikatürde sade çizgiden illüstrasyona dönüþ”, “çizgi emekçilerinin sosyal güvencesi”, “yazýlý-yazýsýz karikatür” gibi gündemde olan konularýn tartýþýlmasý planlanýyor..

Komisyona her gün yeni bir üye ekleniyor. Belli bir sayý sýnýrlamasý yok. Þu anda 46 üyesi olan komisyonun tartýþtýðý konular, kýsa bir süre sonra Don Quichotte internet sitesinin “Bugün” bölümünün sað sütununda “ayrý bir bölüm” halinde sergilenmeye baþlanacak.

“Don Quichotte Karikatür Komisyonu” þu üyelerden oluþuyor:

 

Agim Sulaj, Ahmet Aykanat, Alex Falco Chang, Amorim, Aleksandar Blatnik, Ana von Rebeur, Angel Boligan, Ares, Benjamin Heine, Carlos Latuff, Cival Einstein, Crist, David Baldinger, Derek Easterby, Eray Özbek, Erdoðan Karayel, Firuz Kutal, Hasan Fazlic, Hayati Boyacýoðlu, Hicabi Demirci, Hüseyin Çakmak, Ýzel Rozental, Julian Pena-Pai, Marcin Bondarowicz, Marco de Angelis, Mario Sughi, Massoud Shojai, Mohamed Alafia, Nekra, Nizar Outhman, Oðuz Gürel, Pavel Kuczynski, Raed Khalil, Raquel Orzuj, Selma Aykan Emiroglu, Seyran Caferli, Stefan Despodov, Þevket Yalaz, Tan Oral, Turgay Karadað, Ufuk Uyanýk, Valeri Kurtu, Willem Rasing, Vladimir Kazanevski…

  


LET US BE FAMILIAR WITH THE DON QUICHOTTE CARTOON COMMITTEE…

 

This is a multi cultural group with internationally succeeded cartoonists who debate about cartoon issues and produce possibilities to suggest solutions for cartoon related problems.

 

The Committee consist of both cartoonist from East and West, in addition to members of FECO, Iran-Cartoon, Azcartoon and Syria Cartoon. We have no intention to make the Committee either as ”higher authority” or as ”inquisition court”, Our approach is simple to keep to share thoughts, debate for being analytic and to make researches on cartoon issues. We do try sincerely not to break hearts of either our colloquies nor the institutions.

 

By now we debated ”Similar Cartoon” issue at “dq-cartooncommittee@yahoogroups.com”  Committee members are researching the possibilities of declining ”similar cartoons” which are met lately In the latest contest award. After We conclude this discussion will we focus on issues like ”digital-cartoons,” ”establishing juries in the competitions,” ”What happened to good all line-art in cartoon? Did it became illustration?” ”Cartoonists’ Social situations, their retirement problem,” ”To draw cartoon with and without text,” etc.

 

The committee is still growing. We register often new members and we keep not to limit it for now. What our 46 committee members debate and conclude will be published in Don Quichottes web site under ”Today” section.

 

The Cartoon Committee today consist of these artists:

 

Agim Sulaj, Ahmet Aykanat, Alex Falco Chang, Amorim, Aleksandar Blatnik, Ana von Rebeur, Angel Boligan, Ares, Benjamin Heine, Carlos Latuff, Cival Einstein, Crist, David Baldinger, Derek Easterby, Eray Özbek, Erdoðan Karayel, Firuz Kutal, Hasan Fazlic, Hayati Boyacýoðlu, Hicabi Demirci, Hüseyin Çakmak, Ýzel Rozental, Julian Pena-Pai, Marcin Bondarowicz, Marco de Angelis, Mario Sughi, Massoud Shojai, Mohamed Alafia, Nekra, Nizar Outhman, Oðuz Gürel, Pavel Kuczynski, Raed Khalil, Raquel Orzuj, Selma Aykan Emiroglu, Seyran Caferli, Stefan Despodov, Þevket Yalaz, Tan Oral, Turgay Karadag, Ufuk Uyanýk, Valeri Kurtu, Willem Rasing, Vladimir Kazanevski…

dqcc5.jpg