” DON QUICHOTTE CARTOON COMMITTEE”

dq-cartooncommittee-bant.jpg

VE BUGÜN’ÜN EN GÜZEL SÜRPRÝZÝNÝ AZ ÖNCE GERÇEKLEÞTÝRDÝM. TELEFONLA ULAÞTIÐIM TÜRKÝYE’NÝN ÝLK KADIN KARÝKATÜRCÜSÜ SEVGÝLÝ SELMA AYKAN EMÝROÐLU ÝLE KARÝKATÜR ÜZERÝNE SOHBET ETTÝK. ÝNTERNETTEN DON QUICHOTTE’UN BAÞARILARINI, KOMÝSYON ÇALIÞMALARINI TAKÝP ETTÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. VE ARDINDAN GELEN KOMÝSYONA ÜYELÝK TEKLÝFÝMÝ GERÝ ÇEVÝRMEDÝ.. ONUNLA KOMÝSYONUMUZ DAHA BÝR ANLAMLI ARTIK…  E.K.

DEAR SELMA AYKAN EMÝROÐLU
WELCOME TO “DQ-CARTOON COMMITTEE”

selma_aykan_emiroglu-foto.jpg

DEAR ERDOGAN
THANKS FOR INVITATION..
BEST WISHES.

SELMA AYKAN EMIROGLU
(GERMANY)

emiroglu3.jpg