” DON QUICHOTTE CARTOON COMMITTEE”…

dqcommittee3-bant.jpg

VE, “DON QUICHOTTE KARÝKATÜR KOMÝSYONU”MUZDA BÝR USTA ÇÝZER DAHA.. AMA BU KEZ, SÝZÝ BÝRAZ MERAK ETTÝRELÝM.. ÇÝZERÝMÝZ TÜRKÝYE’DEKÝ BAZI YARIÞMALARDA JURÝ ÜYELÝÐÝ DE YAPTI. GÖZLEMLERÝNÝ VE DENEYÝMLERÝNÝ BÝZLERLE PAYLAÞACAK. ÞU ANDA ALMANYA’DA YAÞIYOR.. ÞÝMDÝLÝK BU KADAR BÝLGÝ YETER.. BÝLÝN BAKALIM KÝM?!

whoisit.jpg

WHO IS IT?!